Class Development Program

ESN Class Development Program är ett inkluderande program som hyllar alla elevers prestationer och inte bara belönar ett fåtal. Eleverna arbetar tillsammans som en hel klass, för ett gemensamt mål och inte i små konkurrerande lag eller grupper, för att nå mål utformade i enlighet med skolans läroplanen. Genom denna metod utvecklar även eleverna sina sociala färdigheter och förbättrar därmed även sitt lärande.